wz
Shorty to zařídí

Shorty - zkratky na věci pro Peetera důležité :D